Vrtačka proti požáru

Společnost We Hengchang Machinery zorganizovala cvičení proti požáru, které bylo vyškoleno kapitánem bezpečnostní stráže dne 27. února 2018. Tato činnost umožnila personálu zvýšit povědomí o požární bezpečnosti a posílit jejich povědomí o svépomoci a vzájemné pomoci při požáru .


Manažer pan Liang věnoval této zkoušce velkou pozornost a věnoval velkou pozornost, podpoře a pomoci ve všech fázích této praxe od plánování, přípravy, organizace a provádění až po formální školení.


Pan Liang osobně zažil požární cvičení


Pracovníci, kteří se zúčastnili výcviku, osobně zažili, jak správně používat hasicí přístroje k vypálení požáru.


Konečně manažer liang učinil obecnou poznámku k tomuto požáru a plně potvrdil výsledky vrtačky. Chválil pracovníky za jejich dodržování a okamžitou akci a vyzval je, aby dále zvýšili své povědomí o bezpečnosti.